دوربین ترافیکی

دوربین های تشخیص پلاک و سرعت خودرو

IP Camera For Lisence Plate Reading(LPR)

Model No:IPC NHG 80SWF

Amberalla Chipset 2.1MP with Auto Focus

دوربین های تشخیص پلاک و سرعت خودرو

palte camera2plate camera2p camerpalate camera 5

 

اینگونه دوربین ها مخصوص تشخیص پلاک خودرو در سرعت های بالا و در هر گونه شرایط جوی می باشند.

با توجه به مجهز بودن دوربین به تکنولوژی WDR قابلیت خواندن پلاک حتی در زمان روشن بودن چراغ های خودرو امکانپذیر می باشد.این دوربین نیازی به تامین نور حتی در تاریکی کامل ندارد.

با اتصال این دوربین به نرم افزار انحصاری ایمن آذین شما قادر به ضبط پلاک خودرو در هر سرعتی جهت کنترل تردد می باشید.

موارد استفاده آن در پارکینگ های شخصی و عمومی و کنترل خودرو در جاده و خیابان های شهری می باشد.