دوربین تحت شبکه POLORID

دوربین تحت شبکه پولوراید POLORID IP Camera

کلیه دوربین ها شامل ۱۸ ماه گارانتی به همراه سی دی نرم افزار می باشند.

POLORID6

download-2 download-3

 PT707K9

Model No:IPC GMK19S POLORID

2MP IP Camera/2.8-12 mm

 

Model No:IPC GMHT1 POLORID

1MP IP Camera H264/3.6mm Fixed

 K41

Model No:IPC GMK7M POLORID

1.3MP IP Camera H264/3.6mm Fixed

 G81edit

Model No:IPC GMG81S-P POLORID

2MP IP Camera POE/3.6mm Fixed

 

Model No:IPC GMG27M POLORID

1.3MP IP Camera /3.6mm Fixed

 G91e

Model No:IPC NHG91SP POLORID

2MP IP Camera POE/3.6mm Fixed

 

Model No:IPC NHF42S-P POLORID

2MP IP Camera POE/2.8-12mm

 

Model No:IPC GMK7S POLORID

2MP IPC Camera H264/3.6mm Fixed

 

Model No:IPC GMG27S-P  POLORID

2MP IP Camera POE/3.6mm Fixed

 

Model No:IPC NHG25N POLORID

1.3MP IPC Camera/3.6mm Fixed

 

Model No:IPC NHG91S4 POLORID

4MP IP Camera/2.8-12mm

 

Model No:IPC NHGF22SP POLORID

2MP IP Camera POE/3.6mm Fixed

 

Model No:IPC N72WiFi POLORID

1MP IP Cube  /3.6mm Fixed

Model No:IPC N73 360 POLORID

1.3MP/5MP IP Camera/Fish eye Lens

 

Model No:IPC N71WiFi POLORID

1.3MP/1MP PTZ IP/3.6mm Fixed